న్యూఢిల్లీ : భారతదేశం ఆర్థిక శక్తిగా అవతరించబోతోందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. 2075 నాటికి భారత్ ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా ఎదుగుతుందని, జపాన్, జర్మనీ, అమెరికాలను దాటిపోతుందని ప్రఖ్యాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ గోల్డ్ మాన్ సాచ్స్ ఒక రిపోర్టులో ఉద్ఘాటించింది. ప్రస్తుతం భారతదేశం ప్రపంచంలో 5వ ఆర్థికశక్తిగా ఉంది. భారతదేశానికి భౌగోళిక, సాంకేతిక, అత్యుత్తుమ ప్రమాణాలు తదితర అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయని, ఇవన్నీ ఆర్థిక శక్తిగా ఎదిగేందుకు తోడ్పడతాయని పేర్కొంది. మరో రెండు దశాబ్దాల్లో ప్రపంచ దేశాలపై ఆధారపడే తత్వం తగ్గిపోతుందని కూడా వివరించింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *